Kabbalakurser

Vad hittar du här

Bnei Baruch vill erbjuda dig den mest omfattande utbildningen i autentisk kabbala som finns tillgänglig på Internet. Våren 2012 höll vi för första gången två framgångsrika kurser på svenska i två omgångar för drygt 100 studenter. Med tjänster från internetbaserade klasser till det mest omfattande biblioteket med kabbalistiska skrifter i världen, strävar Bnei Baruch efter att ge dig en miljö där dina frågor kan besvaras och där du kan utveckla din förståelse för den värld vi lever i.

Nu tar vi steget vidare till ett europeiskt utbildningscenter där kurser ges live och översätts direkt till 20 språk, däribland svenska. För att anmäla sig till kursen klickar du bara på bilden här till höger.

Läs mer om Bnei Baruch

Bnei Baruchs utbildningscenter ger möjligheter till distansutbildning studenter runt om i världen. Kurserna ser olika ut i olika länder, i Sverige består kursen av en lektion i veckan under loppet av fem veckor. Efter de lärarledda lektionerna kan du ställa instruktörerna frågor via webbgränssnittet. Det finns även ett Q&A-forum bemannat med instruktörer fritt för dig att använda.

Läs mer om läroplanen

Bnei Baruch grundar sina läror på skrifter av de största kabbalisterna genom tiderna, inklusive Shimon Bar-Yochai (Rashbi), Isaac Luria (ARI) och Yehuda Ashlag (Baal HaSulam).

Läs mer om kabbalistiska källor

Vad är autentisk kabbala?

Kabbala är en vetenskap som utforskar människans ursprung, hennes mål i livet, och en metod för att nå en uppfattning av verkligheten bortom kroppens fem sinnen. Även om den tar upp omständigheter som nu befinner sig bortom vår uppfattning, är det faktiskt en mycket praktisk metod som kan genomföras här och nu.

Mycket har skrivits om kabbala under tusentals år, men folk har bokstavligen blandat ihop det med andra läror. Det har gett upphov till många myter, missuppfattningar och felaktigheter. I autentisk kabbala används enbart läror från de största, erkända kabbalisterna som källmaterial. Detta säkerställer att eleverna får den äkta visdom som förts vidare från lärare till elev genom tiderna.

Läs mer om autentisk kabbala

Vad är Zohar?

Zohar är en gammal text som av många anses vara den huvudsakliga boken för andlig visdom. Skriven i form av legender som i århundraden har dolt sin sanna mening, ger Zohar (vilket betyder "strålglans" på hebreiska) oss ett värdefullt verktyg för att hjälpa mänskligheten att nå ett högre medvetandetillstånd och sin fulla potential.

Kurserna vid Bnei Baruchs utbildningscenters förbereder dig för att förstå Zohars budskap och metod. Detta är något man inte kan göra själv, utan endast genom rätt undervisning och tillsammans med andra.

Läs mer om Zohar

Du är här: Home